Novine u radu Skupštine grada

Izmenama i dopunama Poslovnika o radu, Skupština grada Zaječara omogućila je prvu fazu u funkcionisanju elektronskog parlamenta kroz elektronsku dostavu skupštinskog materijala odbornicima i svim drugim učesnicima u radu Skupštine i njenih radnih tela.

Na taj način stvoreni su uslovi da lokalni parlament radi brže i efikasnije. Uz lakši pristup, ostvarene su velike uštede u budžetu grada Zaječara za štampanje i dostavu skupštinskih materijala.

Zvanični sajt Skupštine grada Zaječara ( sgz.rs ) koji za rad koriste odbornici otvoren je i dostupan, tako da građani imaju sve informacije na raspolaganju kao i odbornici.