Naučni skup “Felix Romuliana – 70 godina istraživanja”

Na kasnoantičkom arheološkom lokalitetu kod Zaječara danas se završava trodnevni naučni skup “Felix Romuliana – 70 godina istraživanja”.

Prethodna dva dana, učesnicima skupa predstavljena je publikacija “Romulliana studies I”, autorki Sofije Petković i Gerde Somer fon Bilou, a tema izlaganja nekadašnjeg direktora zaječarskog muzeja arheologa Bore Dimitrijevića bila je “Menadžment arheološkog nalazišta Gamzigrad – Feliks Romulijana na Listi svetske baštine Unesko – iskustva i izazovi”.

Arheolozi Stefan Pop-Lazić i Kristof Rumel govorili su o novim istraživanjima i pravcima razvoja na ovom arheološkom nalazištu, dok je Bojan Popović predstavio odlike arhitektute ovog kasnoantičkog zdanja.

Aleksandar Kapuran govorio je o okolini Gamzigrada u praistoriji, dok je rad Vujadina Vujadinovića bio “Gamzigrad tokom seobe naroda i rane Vizantije”. Goran Nikšić se osvrnuo na sličnosti i razlike palatijalnih kompleksa Gamzigrada i Splita, a Bojan Đurić obradio je temu mermera u ovoj i drugim carskim palatama.

Poslednjeg dana naučnog skupa, arheolog Maja Živić predstaviće skulpture Gamzigrada, a Gordana Jeremić mozaike. Emilija Nikolić će govoriti o rezultatima proučavanja rimskih mltera u Srbiji, a Mladen Mladenović o arheološkim istraživanjima na ovom lokalitetu.

Organizator skupa je Narodni muzej “Zaječar”, u saradnji sa Arheološkim institutom Beograd i Arheološkim institutom iz Frankfurta.

foto: fb/Bora Dimitrijević