Nova školska godina počinje 1. septembra

Prema Kalendaru za školsku 2023/24. godinu, za osnovne škole, prvo polugodište počinje u petak, 1. septembra 2023, a završava se u petak, 29. decembra 2023.

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 22. januara 2024, a završava se u petak, 31. maja 2024. za učenike osmog razreda, odnosno u petak, 14. juna 2024. za učenike od prvog do sedmog razreda.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 22. marta 2024. i u subotu, 23. marta 2024, a završni ispit u ponedeljak, 17. juna 2024, u utorak, 18. juna 2024. i u sredu, 19. juna 2024.

Za srednjoškolce, prvo polugodište takođe počinje u počinje u petak, 1. septembra 2023, a završava se u petak, 29. decembra 2023. Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 22. januara 2024, a završava se u petak, 21. juna 2024.
(Drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 24. maja 2024, a za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 31. maja 2024. Drugo polugodište za učenike I i II razreda trogodišnjeg, odnosno I, II i III razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom propisana realizacija profesionalne prakse prema individualnom planu realizacije ove prakse za svakog učenika, završava se najkasnije u četvrtak, 15. avgusta 2024.)

U narednoj školskoj godini osnovci i srednjoškolci imaće i jesenji i prolećni mini raspust, dok će učenici u Vojvodini imati samo prolećni.

Jesenji raspust počinje u sredu, 8. novembra 2023. godine, a završava se u petak, 10. novembra 2023. godine. Spojeno sa vikendom đaci će imati pauzu od pet dana.

Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 29. aprila 2024. godine, a završava se u ponedeljak, 6. maja 2024. godine. Spojeno sa vikendima đaci će imati pauzu od 10 dana.

Prolećni raspust za đake u Vojvodini počinje u četvrtak 28. marta 2024. godine, a završava se u sredu, 3. aprila 2024. godine.