Spremni za pomeranje kazaljki?

I tako će biti sve do 30. oktobra kada ćemo ponovo preći na zimsko računanje vremena.

U Srbiji, odnosno tadašnjoj SFR Jugoslaviji, kazaljke su prvi put pomerene 27. marta 1983. godine, kada smo počeli sa računanjem letnjeg vremena. Do 1995. satovi su se vraćali u poslednjoj nedelji septembra, a kasnije je donet zakon kojim je letnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom.

Inače, Evropska komisija je još 2018. predložila da se ukine sezonsko pomeranje sata koje je prvobitno trebalo da prestane još 2019, a zatim 2021. Zemljama članicama, naime, prepuštena je odluka da li će ostati na zimskom ili letnjem vremenu, a dogovora nema, niti će ga po svemu sudeći biti u bližoj budućnosti.

Naredno pomeranje časovnika sledi 30. oktobra, kada Zakon o računanju vremena za 2022. godinu propisuje povratak na zimsko računanje vremena.

U Srbiji, odnosno tadašnjoj SFR Jugoslaviji, kazaljke su prvi put pomerene 27. marta 1983. godine, kada smo počeli sa računanjem letnjeg vremena. Do 1995. satovi su se vraćali u poslednjoj nedelji septembra, a kasnije je donet zakon kojim je letnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom.

Inače, Evropska komisija je još 2018. predložila da se ukine sezonsko pomeranje sata koje je prvobitno trebalo da prestane još 2019, a zatim 2021. Zemljama članicama, naime, prepuštena je odluka da li će ostati na zimskom ili letnjem vremenu, a dogovora nema, niti će ga po svemu sudeći biti u bližoj budućnosti.

Japan, Indija i Kina su jedine velike industrijalizovane zemlje koje ne primenjuju neki oblik letnjeg računanja vremena.

Američki Senat doneo je odluku da od 2023. više neće biti letnjeg računanja vremena, a već ove godine ga nema na Havajima i u Arizoni.