Biraju se novi sastavi nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Pripadnici 23 nacionalne manjine u Srbiji biraju novi sastav nacionalnih saveta.

Oko pola miliona građana s pravom glasa neposredno bira 19 nacionalnih saveta, dok se preostala četiri (makedonski, hrvatski, crnogorski i goranski) određuju na elektorskoj skupštini, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Biračka mesta otvorena su u 7 časova i moći će da se glasa do 20 časova. Elektorske skupštine sastaju se u podne.

Republička izborna komisija (RIK) utvrdila je da pravo glasa ima 456.199 pripadnika nacionalnih manjina.

Od novoizabranih predstavnika nacionalnih manjina očekuje se da svojim zajednicama u Srbiji obezbede što bolje informisanje, pravo na kulturu i obrazovanje na maternjem jeziku.

Rezultati izbora biće objavljivani na ekranima u RIK-u, u realnom vremenu, kao što je bio slučaj i sa izborima 3. aprila.

Konačni rezultati proglašavaju se 96 časova od momenta zatvaranja biračkih mesta, ako nije uloženo neko pravno sredstvo, ili ako RIK ne ponovi glasanje.

Kako se završavaju izbori za pojedini savet, u roku od 20 dana Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zakazuje sednice saveta. Nakon toga, oni se sastaju, biraju predsednika i nastavljaju svoj rad.