Izjašnjavanje na referendumu od 7 do 20 sati

Na referendumu u nedelju, 16. januara, građani će odlučivati o promenama Ustava Srbije, u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Pitanje, na koje će se odgovarati sa „da“ ili „ne“, glasi „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava“.

Pre raspisivanja referenduma usvojen je zakon koji briše cenzus, kako je to i određeno Ustavom iz 2006. godine. Promena Ustava je usvojena ako je za to glasala većina izašlih birača.

Tvorci amandmana za promenu Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, naveli su kao glavnu prednost, u odnosu na sadašnja rešenja, da se izbor sudija i tužilaca „seli“ iz Narodne skupštine u najvažnija sudska i tužilačka tela.

U sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, osim sudija i tužilaca, ulaze, kao nova kategorija, „istaknuti pravnici“ koji se biraju u Narodnoj skupštini.

U njihovom sastavu više neće biti predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, ali u Visokom savetu tužilaštva ostaje ministar pravde, za razliku od Visokog saveta sudstva. Tužilaštvo je i u sadašnjem Ustavu navedeno kao samostalni državni organ, ne i nezavisno.

U radnom telu za izradu amandmana bili su i predstavnici strukovnih udruženja – Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije, koji su poručili građanima da su ove promene značajne za depolitizaciju pravosuđa.

Vlada je kao razlog za usvajanje Akta o promeni Ustava navela i jačanje vladavine prava kao uslova za dalje evrointegacije dok oni koji osporavaju referendum smatarju da se sa promenom Ustava sačeka do formiranja nove Skupštine Srbije, nakon izbora 3. aprila.

Izjašnjavanje će se sprovesti od 7  časova ujutru do 20 časova uveče. Republička izborna komisija izdala je uputstvo o održavanju referenduma u uslovima epidemije korona virusa, koji određuje i način izjašnjavanja obolelih od korone.

Republička izborna komisija utvrdila je da u Srbiji trenutno ima 6.510.323 glasača, za sve jedinice loklane samouprave i na svim mestima.

Akt o promeni Ustava koji je potvrđen na republičkom referendumu stupa na snagu kada ga proglasi Narodna skupština Srbije.

Posle referenduma, kako se očekuje, ubrzo će biti raspuštena Narodna skupština i raspisani parlamentarni izbori.