Nova javna priznanja grada Zaječara

Na sednici Skupštine grada Zaječara, odbornici su sa 39 glasova usvojili odluku o javnim priznanjima Grada Zajеčara, koja se, po pravilu, kako je navedeno u odluci, dodeljuju na Dan grada.

Zvanje “Počasni građanin” Zaječara, Oktobarska nagrada Grada Zaječara, Nagrada Grada Zaječara „Nikola Pašić“, Nagrada Grada Zaječara „Hajduk Veljko“, Nagrada Grada Zaječara „Svetozar Marković“ i Povelja.

Kako je navedeno u odluci, zvanje Počasni građanin Zaječara dodeljuje se pojedincu, državljaninu Republike Srbije ili strancu čiji su rad i dostignuća od posebnog značaja za Grad i može se dodeliti samo licu koje nema prebivalište na teritoriji Grada Zaječara.

Oktobarska nagrada Grada Zaječara, dodeljuje se pojedincima, udruženjima, klubovima, društvima, mesnim zajednicama i drugim organizacijama za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života u Gradu, a koji predstavljaju značajan doprinos razvoju Grada Zaječara ili njegovoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu.

Nagrada Grada Zaječara „Nikola Pašić“ dodeljuje se pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos u oblasti unapređenja i razvoja društveno- političkih odnosa. Nagrada se dodeljuje u obliku plakete sa replikom spomenika Nikoli Pašiću, rad Dragana Nikolića, akademskog vajara iz Beograda, sa upisanim imenom i prezimenom dobitnika i godine za koju se dodeljuje. Takođe, dobitniku nagrade pripada novčani iznos čiju visinu, utvrđuje gradonačelnik posebnim rešenjem.

Nagrada Grada Zaječara „Hajduk Veljko“ dodeljuje se pojedincima ili grupi građana za nesebično angažovanje, iskazanu hrabrost i učinjeni podvig prilikom spasavanja ljudskih života i imovine. Nagrada se dodeljuje u obliku plakete sa replikom spomenika Hajduk Veljku, rad Dubravka Milanovića, akademskog vajara iz Beograda, sa upisanim imenom i prezimenom dobitnika i godine za koju se dodeljuje. Takođe, dobitniku nagrade pripada novčani iznos čiju visinu, utvrđuje gradonačelnik posebnim rešenjem.

Nagrada Grada Zaječara „Svetozar Marković“ dodeljuje se pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos u oblasti razvoja kulture i unapređenja ljudskih i građanskih prava. Nagrada se dodeljuje u obliku plakete sa upisanim imenom i prezimenom dobitnika i godine za koju se dodeljuje. Takođe, dobitniku nagrade pripada novčani iznos^iju visinu, utvrđuje gradonačelnik posebnim rešenjem.

Povelja se dodeljuje mladima sa područja Grada Zaječara, kao priznanje za postignute rezultate u radu i podstrek za još veća zalaganja. Dobitinicima Povelje pripada novčani iznos ili odgovarajuća nagrada u obliku koji utvrđuje gradonačelnik posebnim rešenjem, u približno jednakoj vrednosti, u zavisnosti od oblasti za koju je Povelja dodeljena.

Javna priznanja biće dodeljivana prilikom obeleževanja Dana grada, 6. oktobra.